Jul & Nyår Öppettider

Restaurangen är stängt mellan

24 – 27 december 2020

Öppet mellandagar 28 – 30 december

Stängt mellan 31 dec – 6 januari

Vi öppnar igen den 7 januari 2020

Värmt välkomna